Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

XXX Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (MOIPiP) sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, współdziała w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa, reprezentuje i chroni zawód pielęgniarki i położnej oraz ustala i upowszechnia zasady etyki zawodowej, standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. MOIPiP organizuje też kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji