Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolski Dzień Nerek

Uczestników oraz prelegentów konferencji branżowej powitała Dominika Kawalec ze Stowarzyszenia MANKO. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z profilaktyką chorób nerek, która odgrywa kluczową rolę przy wczesnym wykrywaniu schorzeń. W gronie specjalistów takich jak dr hab. med. Marek Kuźniewski z Kliniki Nefrologii CM UJ w Krakowie i mgr Aleksandra Tomaszek z Instytutu Transplantologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie omówiono zagadnienia związane ze świadomością społeczną w zakresie zagrożenia chorobami nerek oraz temat przeszczepów rodzinnych stanowiących najlepszą metodę leczenia. Podczas Małopolskiego Forum Zdrowia – Myśl Zdrowo III Małopolskiego Dnia Nerek odbywały się również darmowe badania i konsultacje medyczne, które stanowiły ważny punk wydarzenia

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji