Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Blok operacyjny i oddział ortopedii w szpitalu im. Dietla - otwarte!

W uroczystym otwarciu bloku operacyjnego i oddziału ortopedii wzięli udział m.in. marszałek Marek Sowa, wicemarszałkowie Wojciech Kozak i Roman Ciepiela oraz członkowie zarządu Stanisław Sorys i Jacek Krupa, a także przewodniczący SWM Kazimierz Barczyk.

Nowy budynek obejmuje blok operacyjny, na którym znajdują się 2 sale operacyjne z pełnym zapleczem; oddział ortopedii, na którym dla pacjentów jest do dyspozycji 11 łóżek, w tym 5 na stanowisku intensywnego nadzoru medycznego; oddziały reumatologii i rehabilitacji, w sumie 35 łóżek; 18 poradni specjalistycznych; zakład diagnostyki obrazowej, pomieszczenia do rehabilitacji, fizykoterapii i krioterapii oraz zaplecze techniczne i socjalne. W nowym budynku powstało w sumie 49 łóżek.

- Cieszy mnie niezmiernie, że zespół i dyrekcja szpitala pozostają wierni swym zasadom konsekwentnie realizują motto „Na pierwszym miejscu pacjent” - mówił marszałek Marek Sowa. - Ciągłe starania o podnoszenie standardów i jakości, wrażliwość na potrzeby pacjentów i dostrzeganie obszarów gdzie opieka medyczna jest niewystarczająca, nie pozostają jedynie pustymi deklaracjami - dodał. Marszałek pogratulował dyrekcji szpitala sprawnego i udanego przeprowadzenia inwestycji i życzył powodzenia w planowanych kolejnych przedsięwzięciach.

Otwarte właśnie blok operacyjny i oddział ortopedii już służą pacjentom z Małopolski przede wszystkim w zakresie reumatologii, reumoortopedii (tj. patologii układu kostno-stawowego). Dopełniły dotychczasową działalność szpitala o zabiegi operacyjne, tworząc w jednym miejscu możliwość diagnostyki, lecznia zachowawczego, w razie potrzeby zabiegów operacyjnych i rehabilitacji. Nowa część budynku współtworzy nowoczesny szpital, który umożliwia pacjentom leczenie na wysokim poziomie oraz zapewnia dostęp do najnowszych technik zabiegowych i szerokiej diagnostyki schorzeń narządu ruchu. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawiły się standard i dostępność do usług medycznych dla mieszkańców Małopolski.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji