Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja "Drugie życie"

Spotkanie zostało rozpoczęte prezentacja pod nazwą „Leczenie nerkozastępcze – dializy i transplantacja” zaprezentowaną przez Prof. dr hab. med. Władysława Sułowicza Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Nefrologii. Trzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy, odebrali przedstawiciele wyróżnionych w tegorocznej kampanii „Drugie życie” szkół z województwa małopolskiego. Czeki otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach oraz Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. Do programu zakwalifikowano 30 szkół, które otrzymały od organizatorów pakiet materiałów promocyjnych. Oprócz oświadczeń woli, młodzież miała do dyspozycji także koszulki, plakaty, wpinki i naklejki, broszury oraz filmy. O tym, jak wyglądała kampania w każdej z placówek, decydowali sami uczniowie. Ich pomysłowość, zaangażowanie i zapał oceniali członkowie jury, którzy po zakończeniu akcji nagrodzili wyróżnieniami 3 szkoły. Po zakończeniu czwartej już edycji akcji w Małopolsce do blisko 50 tysięcy uczniów z 120 szkół ponadgimnazjalnych wzrosła liczba młodych ludzi włączonych w działania kampanii w województwie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji