Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

30 lat Szpitala w Brzesku

Także dziś, podczas uroczystego nabożeństwa, poświęcono pierwszy w historii sztandar placówki. Dokładnie 14 marca 1983 roku placówka została przeniesiona do nowego budynku, przy ulicy Kościuszki 68, w którym mieści się do dzisiaj. W ostatnim czasie obiekt gruntownie zmodernizowano.

Dzięki unijnym dotacjom wyremontowano szpitalny oddział ratunkowy, zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, a już niedługo przewiduje się oddanie do użytku lądowiska dla helikopterów. W ramach SP ZOZ Brzesko funkcjonuje obecnie 11 oddziałów szpitalnych, 3 oddziały dzienne, 31 poradni specjalistycznych, zespoły ratownictwa medycznego, podstawowa opieka zdrowotna. Placówka zatrudnia na etatach blisko 800 osób.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji