Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Certyfikat Akredytacyjny ministra zdrowia dla szpitala w Zakopanem

Akredytacja jest przyznawana na okres 3 lat po uprzedniej kontroli szpitala, w trakcie której szczegółowo badane są standardy w zakresie m.in. udzielanych świadczeń zdrowotnych, jakości opieki nad pacjentem, czy funkcjonowania placówki. To sprawdzony i uznany na świecie system oceny instytucji zdrowotnych. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem po raz kolejny spełnił wszystkie wymagane kryteria. Certyfikat Akredytacyjny oficjalnie wręczył szpitalowi dr Jerzy Henning, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Aktorzy Teatru im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem przygotowali z tej okazji krótki występ artystyczny.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji