Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Życzę wytrwałości w pracy zawodowej i oby słowo „dziękuję” padało w waszą stronę nie tylko od święta – powiedział wicemarszałek. Dodał, że wdzięczność pielęgniarkom i położnym szczególnie okazują pacjenci, z którymi panie spotykają się na co dzień. Przywołał także słowa papieża Jana Pawła II, który mówił, że zawód pielęgniarki i lekarza należy traktować przede wszystkim jako powołanie. 12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Krajowy Dzień Położnych.

To także dzień urodzin Florencji Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Koncepcję pielęgniarstwa oparła na prawach naukowych, bardziej skoncentrowała się na człowieku niż na chorobie, uwzględniając znaczenie profilaktyki i wskazując na konieczność stałego rozwoju. Koncepcja do dziś nie straciła na aktualności.

Podczas gali zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia za poświęcenie okazywane drugiemu człowiekowi. Województwo Małopolskie współpracuje z Małopolskimi Samorządami Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych w zakresie staży podyplomowych oraz przy określaniu najbardziej pożądanych dziedzin kształcenia, w jakich pielęgniarki i położne mogą uzyskać tytuł specjalisty, korzystny z punktu widzenia polityki zdrowotnej województwa. Liczba pielęgniarek w naszym województwie stanowi 9% ogółu pielęgniarek w Polsce. W 18 wojewódzkich podmiotach leczniczych zatrudnionych jest ok. 3 tys. pań wykonujących te zawody.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji