Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wsparcie finansowe „Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu”

Samorząd Województwa Małopolskiego z Gminą Miejską Kraków od 2005 roku wspólnie organizuje Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”. W dniach 24 - 31 maja 2013 r. w Krakowie będzie się odbywał XIV Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Podczas tych dni osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestniczenia w spływie kajakowym po Wiśle, osoby niewidome i niesłyszące uczestniczą w spektaklach teatralnych. Wszyscy niepełnosprawni rywalizują w żeglarstwie i w różnych dyscyplinach sportowych, prezentują swoje talenty artystyczne, korzystają z szerokiej oferty kulturalnej i tym samym spełniają marzenia, których sami nie byliby w stanie zrealizować.

Wydarzeniu patronuje marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o rozszerzeniu formuły i wsparciu finansowym imprezy planowanej w subregionie nowosądeckim pn. „Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”. Uchwałą z dnia 9 maja 2013 r. zarząd udzielił pomocy finansowej w łącznej kwocie 50 tys. zł.

W obecności radnej województwa Marty Mordarskiej i pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Leszka Langera, podpisy pod umową przyznającą dofinansowanie złożyli wicemarszałek Wojciech Kozak i prezydent Ryszard Nowak. - Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w subregionie sądeckim to jestem przekonany, że wiele osób, dla których niedostępne były do dnia dzisiejszego jednostki kultury i w szerokim znaczeniu miasto, skorzysta z tej ciekawej inicjatywy – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak. - Dziękuję radnej województwa Marcie Mordarskiej, która była inicjatorką projektu i to na tyle skuteczną, że prawdopodobnie w niedługim czasie kolejne subregiony będą miały podobne festiwale dla niepełnosprawnych. - Mam nadzieję, że to będzie nowy cykl i tradycja, by organizować dni dla osób niepełnosprawnych w Nowym Sączu, na Sądecczyźnie i w całej Małopolsce. Zaczynamy jako pierwsi w ramach inicjatywy małopolskiej. Wierzę, że program będzie atrakcyjny i ciekawy dla tego środowiska, a my będziemy się starać, by z roku na rok było coraz lepiej – deklarował prezydent Nowego Sącza. Festiwal odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2013r. w Nowym Sączu.

W ramach pierwszego dnia Festiwalu (finansowanego z środków PFRON i budżetu Miasta Nowy Sącz) odbędzie się spartakiada sportowa: zawody wspinaczkowe, zawody pływackie, zawody rowerowe. Drugi dzień (finansowany z środków PFRON i budżetu Miasta Nowy Sącz) poświecony jest poznawaniu historii dziedzictwa narodowego. Przewiduje się wstęp do Muzeum Świętej Kingi, koncert zespołu Promyczki dotyczący postaci Świętej Kingi, Bieg Świętej Kingi. Podczas trzeciego dnia (finansowanego całkowicie z budżetu Województwa Małopolskiego) zorganizowane zostaną warsztaty historyczne w Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim Parku Etnograficznym. Podczas warsztatów odbędzie się piknik integracyjny z uroczystym koncertem i zabawą integracyjną.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji