Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Lekarze polonijni z całego świata na kongresie w Krakowie

Lekarze polskiego pochodzenia z różnych zakątków świata spotykają się aby wymienić doświadczenia i rozmawiać o problemach wspólnych dla całego środowiska. Dzięki uczestnictwu w kongresie mogą wzajemnie się inspirować do ciągłej poprawy jakości ochrony zdrowia i dbałości o rezultaty leczenia.

Podczas uroczystej inauguracji kongresu w Operze Krakowskiej marszałek Marek Sowa przywitał wszystkich, którzy przyjechali do Krakowa: - Emigracja to dla wielu sposób na życie, ale to także start w zdobywaniu wiedzy, budowaniu potencjału i prestiżu. Mój podziw budzi nie tylko dyscyplina którą reprezentujecie - medycyna, ale także Państwa odwaga w przyznawaniu się do korzeni. Cieszę się, że mogę uczestników kongresu powitać w Małopolsce, regionie gdzie od kilku lat konsekwentnie zmieniamy standardy opieki medycznej i bazę naukowo – badawczą – mówił marszałek. I dodał: - Może połączenie małopolskich inwestycji, skoku technologicznego, który się dokonuje na naszych oczach z Waszym cennym doświadczeniem i chęcią współpracy zaowocuje w Małopolsce nową jakością dla tych, którym wszyscy służymy.

Dla mieszkańców, pacjentów. Kongres to możliwość spotkania z liderami medycyny w różnych krajach, dyskusji o osiągnięciach naukowych ważnych dla medycyny i wypracowanych przez polskich lekarzy i naukowców pracujących za granicą. To także szansa na poszerzenie wiedzy z wielu dziedzin medycyny dzięki obecności ich przedstawicieli polskiego pochodzenia z różnych krajów i kontynentów. Dla tych, którzy na co dzień mieszkają i pracują poza granicami Polski to też szansa na zobaczenie Krakowa

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji