Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Korzyść dla placówek i pacjentów: Małopolski System Informacji Medycznej

Zgodnie z nową ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, od sierpnia 2014 r.  dokumentacja medyczna pacjentów ma być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej. Jednolita, zintegrowana platforma umożliwi wymianę danych medycznych i udostępnianie elektronicznych usług medycznych na terenie całego województwa. To narzędzie informatyczne będzie najpierw testowane w grupie małopolskich szpitali, których organem założycielskim jest województwo. Zostały wybrane podmioty prowadzące różnorodną działalność, wielospecjalistyczne, ze zróżnicowanymi oddziałami szpitalnymi:

  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
  • Szpital Specjalistyczny  im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
  • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie Wojewódzki
  • Specjalistyczny Szpital im. św. Ludwika w Krakowie
  • Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Małopolskie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci „Solidarność” w Radziszowie

W ramach działań pilotażowych zarząd przyjął do 2015 roku integrację systemów informatycznych jednostek medycznych, wdrożenie platformy integrującej wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej na poziomie regionalnym, wdrożenie elektronicznych usług medycznych (wyszukiwanie dokumentacji medycznej pacjenta, wymiana/udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi, udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej, w tym wyników badań, elektroniczna rejestracja pacjentów), ujednolicenie dokumentacji medycznej. Do 2020 roku do projektu włączą się pozostałe jednostki medyczne w regionie.

Budżet projektu zaplanowano na 8,2 mln zł, z czego 7 mln zł będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.2 MRPO, a 1,2 mln zł ze środków województwa i od ewentualnych partnerów.

Integracja pełnej informacji o zdrowiu i chorobie w centralnym systemie przyniesie wiele korzyści – zarówno placówkom medycznym, jak i pacjentom. Wysokie bezpieczeństwo danych, autoryzowany dostęp w każdej chwili z dowolnego miejsca, eliminacja powtórzeń i błędów przy diagnostyce, rezygnacja z papierowej dokumentacji, łatwa wymiana informacji między różnymi placówkami – to tylko przykłady udogodnień, jakie wiążą się z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji