Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolska przeciw zagrożeniom w sieci

  - Spotykamy się właśnie po to, aby współpracować i realizować takie wspaniałe edukacyjne pomysły - powiedział wicemarszałek Wojciech Kozak. Podinspektor Jacek Fabisiak podziękował w imieniu wszystkich policjantów i podkreślił, że przekazane przez Urząd Marszałkowski na realizację tego projektu 70 tys. zł to ważna część środków na cały projekt. - W projekt już teraz jest zaangażowanych 100 policjantów, zna go 2 tys. nauczycieli oraz 8 tys. rodzicow, a docelowo ma trafić do 60 tys. dzieci w klasach 4-6 - mówił zastępca komendanta wojewódzkiego.

Uzależnienie od internetu rozwija się stopniowo i niezauważalnie, wypierając dotychczasowe zainteresowania i obowiązki dziecka. Młodzież bardzo często wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne w sposób niekontrolowany. Wraz z możliwością korzystania przez dzieci i młodzież z nowych zdobyczy techniki w niewłasciwy sposób zmieniła się charakterystyka zdarzeń przestępczych.

Coraz częściej można się spotkać z opinią, że cyberzagrożenia powoli zaczynają wypierać inne czyny karalne z polskich szkół. W województwie małopolskim jest 1455 szkół podstawowych, w których w ramach projektu planowane są spotkania edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania „cyberuzależnieniom”.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji