Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Tarnowski szpital z elektroniczną dokumentacją medyczną

  - Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Głównym kryterium oceny był najkorzystniejszy dla mieszkańców efekt. Gratuluję dyrektorowi  przygotowania bardzo dobrego projektu, który uzyskał wysoką ocenę. Życzę jego dobrej realizacji, aby doświadczenia przełożyły się na absorbcję środków w nowej perspektywie finansowej  – powiedział Stanisław Sorys.

Projekt stanowi kontynuację procesu informatyzacji szpitala, który został rozpoczęty 10 lat temu. W jego ramach – oprócz elektronicznej dokumentacji medycznej – uruchomiony zostanie również moduł e-pacjent. Umożliwi on rejestrację przez Internet do poradni specjalistycznych szpitala oraz nadzorowanie przebiegu leczenia i rehabilitacji pacjenta w domu (np. po zabiegu kardiologicznym lub ortopedycznym). Jest to pierwsza aplikacja systemu informatycznego skierowana bezpośrednio do pacjenta. To także początek prac nad pełną obsługą pacjenta on-line. Wszystkie działania mają się przyczynić do poprawy świadczenia usług medycznych, a przez to zwiększenia jakości i efektywności leczenia.

Realizacja projektu zakończy się w połowie 2014 roku. Jego koszt to 1,4 mln zł. Dofinansowanie w ramach MRPO to 855 tys. zł, a ponad pół mln zł to wkład własny szpitala.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji