Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza. Konferencja w UMWM

Kampanię pod hasłem „Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza” zorganizowały Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” i Naukowa Fundacja Polpharmy. Organizatorzy podkreślają, że leczenie – zwłaszcza przewlekłe – wymaga od pacjenta wiedzy o chorobie, korzyściach z leczenia i konsekwencjach nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, zaufania do specjalistów, wiary w skuteczność terapii oraz samodyscypliny. Badania przeprowadzane w Polsce w ostatnich latach pokazują, że pacjenci nie zawsze zdają sobie sprawę z konsekwencji rozwoju choroby i pogarszania się funkcji organizmu, nie przywiązują też wagi do tego, że stosowanie się do zaleceń terapeutycznych poprawia stan zdrowia i ogranicza postęp choroby, nie są odpowiednio zmotywowani do przestrzegania zaleceń lekarza. Konferencje „Partnerstwo w leczeniu” mają służyć popularyzowaniu wiedzy na temat leczenia chorób przewlekłych, w środowisku medycznym, wśród mieszkańców i przedstawicieli organizacji skupiających pacjentów. Celem spotkań jest także wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego skutecznych zasad współpracy pomiędzy lekarzami a pacjentami i ich bliskimi. Na debaty z udziałem ekspertów organizatorzy zapraszają także do Łodzi, Gdańska, Wrocławia i Katowic. ZOBACZ– spot kampanii, materiały edukacyjne, raport na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych w Polsce oraz szczegółowe informacje na temat kolejnych debat. TAM GDZIE "ZOBACZ" proszę o wklejenie linku http://www.partnerstwowleczeniu.pl/

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji