Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

W Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II rusza nowy projekt kardiologiczny

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przez interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Piotra Podolca we współpracy z partnerami z ośrodków zarówno Polskich jak i europejskich. Zakłada m.in. opracowanie programu nauczania o rzadkich chorobach układu krążenia dla studentów wydziałów lekarskich, edukację kadr medycznych i stworzenie sieci konsultacyjnej, a także wyrównywanie szans w dostępie do diagnostyki i leczenia sierocych chorób kardiologicznych pacjentów z Małopolski i innych ośrodków europejskich. Projekt „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to prawie 1,5 mln zł.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji