Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Otwarcie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Placówka jest w stanie jednorazowo przyjąć ok. 70-80 osób. Posiada 6 sal operacyjnych, a także pokoje do prowadzenia intensywnej terapii medycznej i do opieki pooperacyjnej. Otwarte dzisiaj centrum spełnia standardy unijne typu Trauma Center, co jest równoznaczne z wielospecjalistycznym i szybkim leczeniem oraz zrealizowaniem wszystkich wymogów ustawy o ratownictwie medycznym. Sprzęt medyczny, w który wyposażona jest placówka to również najnowocześniejsze urządzenia i pomieszczenia, m.in. komora hiperbaryczna do leczenia ciężkich oparzeń i zatruć tlenkiem węgla. Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 73 mln zł.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji