Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja "Problematyka uzależnienia w praktyce lekarza rodzinnego"

Konferencję poprowadziła Pani Bożena Kozanecka, Dyrektor ds. Lecznictwa ww. Szpitala. Uczestnikami konferencji byli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy odgrywają zasadniczą rolę w rozpoznawaniu istotnych zmian chorobowych w pierwszym kontakcie z pacjentem uzależnionym. Lekarze uczestniczący w konferencji szkoleniowej oprócz możliwości wzięcia udziału w dyskusji oraz omówienia studium różnych przypadków, uzyskali także punkty edukacyjne. Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące neurobiologicznych podstaw rozwoju uzależnienia, zasad bezpiecznego stosowania środków uspokajających i nasennych, roli lekarza POZ w leczeniu uzależnień, a także przedstawiono działania w zakresie profilaktyki uzależnień realizowane z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Wymienione zagadnienia podczas konferencji zaprezentowali: prof. dr. hab. Jerzy Silberring z Katedry Neurobiologii i Biochemii AGH w Krakowie, lek. med. Krzysztof Łabuz z Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala im. L. Rydygiera, dr med. Małgorzata Palka z Zakładu Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ oraz Sylwia Grzesiak-Ambroży - Kierownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej UMWM.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji