Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Narada Pełnomocników ds. Uzależnień

Uczestników narady powitał Dariusz Madera, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu uchybień, jakie najczęściej są stwierdzane podczas kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w gminach oraz wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych („korkowego”). Podczas narady omówiono także zagadnienia dotyczące finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Prelegentami spotkania byli zaproszeni przedstawiciele z Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie i Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji