Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

Uczestnikami spotkania byli członkowie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego reprezentujący środowisko psychiatryczne oraz zaproszeni goście Dyrektorzy Małopolskich Szpitali wieloprofilowych z oddziałami psychiatrycznymi. Podczas spotkania omówiony został stan realizacji Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, szczególnie w kontekście tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego w Małopolsce – temat ten zaprezentowała z-ca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM p. Anita Orzeł – Nowak. Szeroko dyskutowano zagadnienia dotyczące funkcjonowania i możliwości powstawania Centrów Zdrowia Psychicznego w Małopolsce. Podczas spotkania odbyła się również konsultacja projektu Informatora o dostępnych w województwie małopolskim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Druga część spotkania została poświęcona przedstawieniu sytuacji Ośrodka „Zielony Dół” przez kierownika p. Teresę Misina, który działając jako firma społeczna zatrudnia osoby chorujące psychicznie. Spotkanie zostało zakończone wnioskami i decyzjami o przyjęciu stanowiska Rady w omawianych tematach.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji