Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Teraźniejszość i przyszłość opieki zdrowotnej w Małopolsce. Spotkanie z prezes NFZ

Była to także okazja do wymiany poglądów i uwag w gronie przedstawicieli władz samorządowych, organizacji i instytucji reprezentujących różne ogniwa systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele władz województwa mówili m.in. o założeniach programu strategicznego "Ochrona zdrowia", przedsięwzięciach wpisanych do kontraktu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia oraz o potrzebach małopolskiej psychiatrii.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji