Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Nowy ośrodek psychiatryczny powstanie przy tarnowskim szpitalu

- Będziecie państwo świadkami podpisania umowy, która realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ma doprowadzić do wybudowania bardzo ważnego w subregionie tarnowskim oddziału psychiatrii – zwrócił się wicemarszałek Ciepiela do tarnowskich dziennikarzy. Jak do tej pory pacjenci wymagający specjalistycznej opieki trafiają najczęściej do krakowskiego szpitala im. Babińskiego i do placówki w Straszęcinie, w województwie podkarpackim. Dodał, że program zdrowia psychicznego przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego zakłada takie rozlokowanie szpitali psychiatrycznych w Małopolsce, aby dostęp do nich był równomierny, łatwy i jak najbliższy miejsca zamieszkania.  Przy tej okazji podziękował  radnym województwa małopolskiego za podjęcie takiej decyzji. - Budowa nowoczesnego ośrodka niemal w całości będzie finansowana z budżetu województwa małopolskiego - to kwota 15 mln zł,  z PFRON-u zagwarantowano 5 mln, zł, a z budżetu szpitala prawie 2 mln zł – wymieniał wicemarszałek.

Stanisław Sorys podziękował dyrektor szpitala Annie Czech za dobre zarządzanie placówką i zauważył, że część środków na zrealizowanie inwestycji pochodzi ze środków własnych szpitala, co nie jest łatwe w obecnym czasie. Życzył wszystkiego dobrego na czas realizacji zadania.   Ośrodek będzie dysponował 70 łóżkami na dwóch oddziałach stacjonarnych i 20 miejscami na oddziale dziennym. W ramach jednego z oddziałów ma funkcjonować 10-łóżkowy pododdział detoksykacji i psychoz alkoholowych. Zgodnie z harmonogramem, mają zostać przygotowane i uzgodnione projekty: techniczny i technologiczny, przewiduje się także uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie prac wstępnych i przygotowawczych, a także wykonanie robót ziemnych.  Same prace budowlane powinny się rozpocząć w przyszłym roku natomiast zakończenie inwestycji przewiduje się za 3 lata.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji