Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Otwarcie nowych budynków w krakowskim szpitalu Jana Pawła II

- To dwie najważniejsze inwestycje w ochronie zdrowia realizowane w województwie małopolskim - mówił marszałek Marek Sowa podczas uroczystości. - Ale zbudować to nie sztuka. Największe wyzwanie dopiero przed nami. Chciałbym, abyśmy potencjał tych miejsc, wyposażenie, specjalistyczną aparaturę, znakomita kadrę szpitala, wykorzystywali dla mieszkańców Małopolski i wszystkich, którzy będą potrzebować pomocy - dodał.   Marszałek podziękował autorom projektu, dyrekcji szpitala, wykonawcom i wszystkim, bez których zakończenie inwestycji nie byłoby możliwe.  

Zintegrowane Centrum Medycyny Ratunkowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II to inwestycja współfinansowana z MRPO 2007-2013. Całkowity koszt projektu to 65 295 789,26 zł, kwota dofinansowania wyniosła 55 027 670,00 zł. Będzie to w pełni profesjonalne centrum specjalistycznej medycyny ratunkowej o zasięgu regionalnym. Na dachu budynku powstało lądowisko dla heliktoperów. W ramach ZCMR będą przyjmowani i leczeni chorzy w stanach zagrożenia życia w ostrych schorzeniach narządów klatki piersiowej, serca i naczyń a także będą wykonywane procedury ratujące życie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji