Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Prace nad Wojewódzkimi Programami w zakresie uzależnień

Zespół, który został powołany Zarządzeniem Marszałka składa się ze specjalistów ds. uzależnień, którzy czynnie zaangażowani są w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego.

Spotkanie, które dotyczyło profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, zostało zorganizowane i poprowadzone w formie warsztatów przez panią Małgorzatę Nowobilską – Stanios, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz panią Ewę Piskorz, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie. Podczas spotkania, Zespół Zadaniowy wraz z ekspertami wypracował propozycje celów operacyjnych  oraz  zadań, które zostaną uwzględnione w nowych edycjach Programów w obszarze uzależnień.Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji