Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera

Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym jest wysokospecjalistyczną jednostką, która powstała w 1993 roku. Oddział realizuje liczne programy lekowe i chemioterapie, w tym chemioterapie niestandardowe. Na oddziale w szpitalu Rydygiera leczeni są pacjenci z całej Polski, m.in. z białaczką ostrą, chłoniakiem złośliwym, szpiczakiem, białaczką szpikową. Dzięki adaptacji pomieszczeń po byłym oddziale rehabilitacji możliwe było uruchomienie dodatkowych 31 łóżek szpitalnych, w tym 5 w salach o charakterze izolatek, przeznaczonych do leczenia najcięższych schorzeń.

Zakład Endoskopii wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne: gastroskopie i kolonoskopie oraz terapeutyczne zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki. Dzięki modernizacji w strukturze Zakładu Endoskopii powstały dwa gabinety do badań przewodu pokarmowego, w tym jeden dostosowany do pracy aparatem RTG, a personel otrzymał wydzielone pomieszczenia. Przeprowadzone prace adaptacyjne poprawiły warunki organizacji pracy personelu, obsługi pacjenta oraz utrzymania reżimu sanitarno – higienicznego w obrębie Zakładu.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji