Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja pn. „Razem przeciw cyberzagrożeniom”

Uczestników oraz prelegentów powitała Pani Anita Orzeł-Nowak – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej ds. PFRON i polityki społecznej oraz mł. insp. Piotr Kulesza – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W województwie małopolskim funkcjonuje 1455 szkół podstawowych, w których planowane są spotkania edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania cyberuzależnieniom.

Podstawowym celem w ramach programu edukacyjnego w obszarze uzależnienia od internetu – nowych technologii, adresowanych do dzieci klas 4-6 szkół podstawowych jest przekazanie młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z „cyberuzależnieniami”.                       

W konferencji uczestniczyło ok. 60 policjantów z terenu województwa małopolskiego, którzy obecnie wdrażają działania edukacyjne w powiatach.

Tematyka konferencji obejmowała między innymi podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie, prezentację wirtualnej przestrzeni czatowej młodych ludzi przygotowaną przez portal internetowy Interia.pl oraz wykład „E – podwórko – Internet: współczesne środowisko wychowawcze. Perspektywa dziecka i rodzica”.Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji