Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Oddział Psychiatrii Dziecięcej w krakowskim Szpitalu im. św. Ludwika działa już 50 lat

Oddział psychiatrii dziecięcej w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika zapewnia ciągłą, kompleksową, wszechstronną opiekę w wielu formach: poprzez leczenie stacjonarne, dzienne, ambulatoryjne, terapię indywidualną, grupową, rodzinną, społeczność terapeutyczną, inne.  Ośrodek ma doświadczenie w leczeniu małych dzieci, diagnozowaniu i leczeniu całościowych zaburzeń rozwoju, m.in. autyzmu. Specjalizuje się w leczeniu dzieci w wieku szkolnym, cierpiących na ADHD i całe spektrum zaburzeń z kręgu zaburzeń zachowania oraz zespół Aspergera. Tutaj trafiają także dzieci i młodzież z zaburzeniami odżywiania - głównie z jadłowstrętem psychicznym. Oddział całodobowy liczy 20 łóżek, na oddziale dziennym może przebywać 25 pacjentów. Oprócz tego działa poradnia zdrowia psychicznego, w której leczeni są pacjenci do 18 roku życia.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji