Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie ma 20 lat

Jubileusz był okazją do wręczenia osobom zasłużonym dla szpitala odznaczeń państwowych, medali oraz statuetek św. Łukasza. Samorząd województwa małopolskiego uhonorował szpital Medalem Województwa Małopolskiego, za szczególne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia w Małopolsce. Wicemarszałek  Wojciech Kozak i członek zarządu Stanisław Sorys przekazali medal na ręce dyrektor szpitala Anny Czech.

- Obchodzony jubileusz jest powodem do satysfakcji zarówno dla tych, którzy tworzyli jego historię oraz tych, którzy budują dzisiejszy jego kształt i wizerunek. Od początku działalności szpitala profesjonalizm, troska o zdrowie i komfort pacjentów były dewizą placówki – mówili przedstawiciele zarządu.

Wicemarszałek Roman Ciepiela  przekazał listy gratulacyjne ordynatorom i pielęgniarkom oddziałowym. Podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i pracę  jaką wkładają w codzienne działanie i rozwój placówki:

Państwa jubileusz sprawia mi podwójną satysfakcję. W latach 90-tych, jako ówczesny prezydent Tarnowa, a następnie na przełomie dekad, miałem możliwość współpracować przy drugim etapie tworzenia placówki. Obecnie, pełniąc różne funkcje w samorządzie województwa małopolskiego mogę wspierać rozwój szpitala z zadowoleniem obserwując jego wzrastającą rangę i zakres oferowanych świadczeń zdrowotnych – napisał wicemarszałek.

Przez cały 2013 rok  z okazji jubileuszu odbywały się liczne konferencje naukowe, wykłady, spotkania ze specjalistami i darmowe badania profilaktyczne dla pacjentów.

Wieczór uświetnił występ artystów z Opery Krakowskiej.

***

Tarnowski Szpital jest największą placówką lecznictwa zamkniętego we wschodniej części województwa małopolskiego. W listopadzie 1993 roku szpital przyjął pierwszego pacjenta na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Aktualnie prowadzi lecznictwo zamknięte na 680 łóżkach  i 23 specjalistyczne poradnie konsultacyjne. Na rzecz podstawowej działalności szpitala pracują: blok operacyjny, zakład diagnostyki medycznej wraz z zespołem radiologii zabiegowej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji leczniczej, centralna sterylizatornia oraz apteka szpitalna. Intensywnie rozwijają się  neurochirurgia, kardiologia inwazyjna oraz leczenie onkologiczne. Dzięki wsparciu władz wojewódzkich  w maju 2008 r. uruchomiony został zakład radioterapii z oddziałem radioterapii, który wraz z oddziałem onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii, poradnią onkologiczną i poradnią radioterapii tworzą Tarnowski Ośrodek Onkologiczny. Zakres udzielanych świadczeń został poszerzony o pracownię medycyny nuklearnej oraz pracownię brachyterapi. Powstały również oddział rehabilitacji oraz ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnienia. Region tarnowski przestanie być białą plamą na mapie opieki psychiatrycznej, bowiem w szpitalu planuje się utworzenie ośrodka psychiatrii złożonego z 2 oddziałów stacjonarnych (70 łóżek). Projekt wpisany jest w Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji