Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Certyfikat jakości dla wojewódzkiego szpitala im.św. Ludwika w Krakowie

Najlepiej ocenione zostały bezpieczeństwo pacjenta, kontrola zakażeń, laboratorium, diagnostyka obrazowa, a także odżywianie. Certyfikat jest wazny przez 3 lata - do 24 wrzesnia 2016 roku.

Dotychczas Rada Akredytacyjna przyznała 137 wyróżnień na terenie całej Polski.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji