Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

"Otwórz głowę na pomoc" – rozpoczęła się kampania na rzecz zdrowia psychicznego

Mimo, że około 40% Polaków odczuwa potrzebę pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, niewiele osób korzysta ze specjalistycznego wsparcia. Świadomość społeczna na temat zdrowia psychicznego jest wciąż niewielka, dlatego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował edukacyjną kampanią społeczną "Otwórz głowę na pomoc". Kampania ma zmienić świadomość Małopolan na temat zdrowia psychicznego, a także przeciwdziałać stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń oraz chorób psychicznych i nauczenie mieszkańców Małopolski, jak dbać o zdrowie psychiczne. Akcja ma również podnieść rangę zawodu opiekuna formalnego i nieformalnego zajmującego się osobą chorą.

Działaniom informacyjnym prowadzonym w sieci, mediach i przestrzeni publicznej towarzyszy wymowna i ekspresyjna kreacja artystyczna: krawat zawieszony na szyi aktywnego zawodowo mężczyzny rozrasta się, zamieniając w lepki, oplatający sylwetkę  i ręce sznur. W finale mężczyzna staje się bezsilny i nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać krępującego go splotu. Autorem zdjęć wykorzystanych w kampanii jest Paweł Fabjański.

Na stronie internetowej kampanii www.otworzglowe.pl można dowiedzieć się więcej na temat akcji, przeczytać przydatne porady jak skutecznie radzić sobie ze stresem oraz odnaleźć adresy placówek udzielających wsparcia w przypadku kryzysu psychicznego.

Zobacz film promocyjny kampanii 

Odsłuchaj spot emitowany w radiu

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji