Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wiesz więcej, żyjesz dłużej

Podczas konferencji wicemarszałek Wojciech Kozak przedstawił sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Małopolskiego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013. Przypomniał, że celem tego projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa poprzez zwiększenie dostępności do profilaktyki, wczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych.

- Możemy być zadowoleni z tego, że zrobiliśmy ważny krok do przodu w zakresie wdrażania programu zwalczania chorób nowotworowych – podkreślił wicemarszałek Kozak.

Program "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na  nowotwory w Małopolsce" realizowany jest w Małopolsce od 2012 roku. Dotychczas Samorząd Województwa przeznaczył na jego realizację środki w całkowitej wysokości 165 000 zł. W 2012 roku przeprowadzono pilotaż programu, natomiast w 2013:

  • przygotowano edukacyjną kampanię medialną na terenie województwa małopolskiego za pośrednictwem telewizji (1 spot i 5 tematycznych audycji telewizyjnych), radia (1 spot i 5 edukacyjnych audycji telewizyjnych), prasy(1 spot oraz 3 artykuły edukacyjne) i internetu. Zobacz szczegóły.
  • do aktywnego uczestnictwa w interaktywnych edukacyjnych szkoleniach z udziałem lekarzy onkologów włączono osoby powyżej 20 r. ż. – zorganizowano sześć szkoleń w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu i Tarnowie dla grupy ponad 500 osób. Program oprócz części teoretycznej przewidywał również praktyczną naukę samokontroli piersi na zakupionych fantomach.
    Ponadto Szpital w Tarnowie w grudniu 2013 roku zorganizował w Krakowie szkolenie dla grupy 60 pracowników UMWM.
  • przygotowano broszury edukacyjne oraz plakaty informacyjne, a także prowadzono Onkologiczny Telefonu Zaufania, gdzie porady dla osób zainteresowanych udzielane były przez lekarza onkologa.

Uczestnicy konferencji mieli też okazje wysłuchać wykładów m.in.: prof. dr hab. med. Leszka Kołodziejskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej (pt.:„Leczyć czy edukować. Edukować czy leczyć?), Urszuli Blicharz, dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie (pt. „Edukacja dzieci i młodzieży. Europejski Kodeks Walki z Rakiem”) oraz Anny Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie (na temat edukacji dorosłych i informacji o realizacji ww. onkologicznego programu zdrowotnego w 2013 roku).

Po zakończeniu konferencji na terenie szpitala odbyło się uroczyste oddanie po przebudowie pomieszczeń Oddziału Urologii. Zadanie polegało na kompleksowym dostosowaniu Oddziału Urologii do obowiązujących przepisów oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wicemarszałek Wojciech Kozak dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi oraz pogratulował dyrektor Annie Czech kolejnej udanej inwestycji. Przebudowano ogółem 535,76 m2 powierzchni. Całkowity koszt inwestycji to 1,2 mln zł, z czego środki z budżetu województwa - 570 000 zł, środki własne szpitala - 714 435 zł.

 

Fot. Norbert Ziemirski. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości portalu internetowego www.tarnow.net.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji