Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

"Wyprzedzić smutek” – skuteczna profilaktyka depresji

Najnowsze badania epidemiologiczne wskazały, że od 10 do 20% ogółu populacji jest realnie zagrożone wystąpieniem zaburzeń psychicznych. W przełożeniu na obszar Małopolski oznacza to, że od 300 do 600 tys. mieszkańców podlega temu ryzyku. Działania skierowane były do pełnoletnich mieszkańców Małopolski i polegały na udzielaniu bezpłatnych porad profilaktycznych w pięciu punktach na terenie województwa. Głównym zadaniem lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów było wzmocnienie odporności psychicznej, by zmniejszyć ryzyko pojawienia się zaburzeń u każdej z osób, która tego potrzebowała. W przypadku stwierdzenia konieczności podjęcia terapii, pacjent otrzymał szczegółowe informacje na temat specjalistycznych placówek leczenia depresji.

Programu Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić smutek” był finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego, a realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji