Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Zespołu Zadaniowego wraz z gronem ekspertów ds. opracowania Wojewódzkich Programów w obszarze uzależnień

Zespół został powołany Zarządzeniem Marszałka i składa się ze specjalistów ds. uzależnień, którzy czynnie zaangażowani są w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego.

Spotkanie otworzyła Pani Anita Orzeł-Nowak, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, która powitała zebranych gości. Podczas spotkania odbyła się dyskusja nt. przedstawionych projektów programów w obszarze uzależnień. Eksperci mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji