Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 8 mja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 r.”

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się  w zakresie zlecanego zadania.

W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale I ust. 3 regulaminu konkursu.

Zarząd na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 200 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dn. 23 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zdrowie/konkursy.

Zachęcamy do składania ofert!

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności