Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 14 maja 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Posiedzenie otworzyła Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania zapoznano uczestników ze zrealizowanymi zadaniami Województwa Małopolskiego za rok 2017 z Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, podjęto także dyskusję na temat bieżących spraw w województwie dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Przedstawiciele Rady podzielili się także organizowanymi, nadchodzącymi wydarzeniami.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień. Spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w regionie.

IMG 0752

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności