Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Kolejna edycja Programu zdrowotnego dotyczącego zapobieganiu nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego podobnie jak w porzednich latach skupia się nie tylko na aktywizowaniu uczestników poprzez zajęcia ćwiczeniowe. Równie istotne dla przeprowadzenia skutecznego i trwałego procesu odchudzania są zagadnienia dietetyczne. Prowadzenie zajęć przez dietetyka ma na celu naukę zasad zdrowego żywienia, co prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Osoby zakwalifikowane do Programu odbywają 2 spotkania indywidualne z dietetykiem oraz uczestniczą w 2 spotkaniach grupowych. Celem spotkań indywidualnych jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu żywieniowego, poznanie powodów i historii powstawania nadwagi lub otyłości, wykonanie pomiarów masy ciała, wzrostu, obwodu talii i ustalenia wskaźnika BMI. W zależności od potrzeb uczestnika ustalana jest odpowiednia indywidualna dieta redukcyjna, formułowane są, także zalecenia dotyczące zasad zdrowego żywienia. Uczestnik wyposażany jest w materiały poglądowe. Istotnym narzędziem przy zmianie utrwalonych nawyków żywieniowych jest  dzienniczek samokontroli. Umożliwia on regularne sprawdzanie postępów w zmianie sposobu odżywiania, a w miarę potrzeb modyfikację diety. Prowadzony on jest już od pierwszego spotkania z dietetykiem. Spotkania grupowe to z kolei okazja do wymiany doświadczeń i własnych spostrzeżeń z zakresu stosowania diety. Spotkania te pozwalają na poszerzenie swej wiedzy w zakresie czytania etykiet produktów spożywczych, analizy ich składu, odpowiedniego ich doboru do stosowanej diety. W czasie trwania Programu istnieje możliwość skorzystania z porad czynnego codziennie dietetycznego  punktu konsultacyjnego, gdzie można uzyskac dodatkowe informacje na temat właściwych nawyków żywieniowych.

Autor: Małgorzata Mazurkiewicz-  dietetyk, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności