Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, które miało miejsce w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Spotkanie otworzyła Pani Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która jednocześnie złożyła wizytę w powyższej jednostce.

Podczas posiedzenia Rady, eksperci w obszarze uzależnień zapoznali uczestników z planowanymi zmianami w lecznictwie uzależnień od alkoholu przez Ministerstwo Zdrowia, wynikami i rezultatami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” oraz społecznej kampanii profilaktycznej „Włącz myślenie”.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi istotny organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień.

20181207 133501

245

IMG 2085

 IMG 2083

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności