Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

W dniach 19-20 września 2019 r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla osób realizujących Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii pt. „Jak budować kampanie lokalne”, organizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Konferencja poruszyła zagadnienia związane z charakterystyką, celami i narzędziami kampanii społecznych, w tym kampanii zdrowotnych. Omówiona została regionalna kampania profilaktyczna „Włącz myślenie”, realizowana z inicjatywy Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” organizowana przez Fundację Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA.
Druga część konferencji odbywała się w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogli nabyć umiejętności związane z tworzeniem kampanii społecznych.

20190920 092141

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności