Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

W dniach 14-15 listopada br. odbyła się narada dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień  powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu województwa małopolskiego pn. „Programy profilaktyczne jako działania na rzecz zdrowia publicznego” zorganizowana  przez Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Podczas tegorocznego spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z edukacją prawną w kontekście profilaktyki, omówiono także systemem rekomendacji programów profilaktycznych oraz program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged” znajdujący się w bazie programów rekomendowanych. Ponadto przedstawiono wyniki badania CBOŚ  pn. ”Młodzież 2018” oraz Raport NIK z 2019 roku dot. Stanu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków w Polsce.

Po części konferencyjno-wykładowej nastąpiła część warsztatowa, podczas której uczestnicy brali czynny udział w dwóch warsztatach. Pierwszy z nich dotyczył gry profilaktycznej „Wybór należy do Ciebie” będącej propozycją narzędzia w pracy profilaktycznej i edukacyjnej w szkołach. Drugi warsztat obejmował propozycje działań w zakresie programu wczesnej interwencji „Fred goes Net”. Warsztaty prowadzili certyfikowani specjaliści terapii uzależnień.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności