Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach 6-8 września 2016 roku w Krakowie odbyła się XXIV Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z całej Polski. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiedzenie otworzył Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Cykliczne spotkania w gronie ekspertów organizowane przez Krajowe Biuro mają na celu przede wszystkim zebranie informacji o realizacji działań wynikających z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w poszczególnych województwach, wymianę doświadczeń, jak również zaplanowanie dalszych aktywności w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności