Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Podniesienie konkurencyjności Małopolski jako europejskiego ośrodka leczenia chorób sierocych serca, stworzenie informatycznego systemu rejestrów rzadkich chorób układu krążenia, a także regionalnej sieci współpracy z ośrodkami kardiologicznymi w Małopolsce i Europie – to niektóre cele wdrażanego właśnie projektu „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych”. Będzie on realizowany w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Spotkanie dotyczące projektu otworzył wicemarszałek Wojciech Kozak. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przez interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Piotra Podolca we współpracy z partnerami z ośrodków zarówno Polskich jak i europejskich. Zakłada m.in. opracowanie programu nauczania o rzadkich chorobach układu krążenia dla studentów wydziałów lekarskich, edukację kadr medycznych i stworzenie sieci konsultacyjnej, a także wyrównywanie szans w dostępie do diagnostyki i leczenia sierocych chorób kardiologicznych pacjentów z Małopolski i innych ośrodków europejskich. Projekt „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to prawie 1,5 mln zł.
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności