Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Wielospecjalistyczna pomoc w zakresie medycyny ratunkowej świadczona na najwyższym poziomie – dzisiaj w Krakowie uroczyście otwarto wyposażone w najnowocześniejsze technologie Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego. W placówce będą mogły leczyć się ofiary pojedynczych wypadków oraz wydarzeń masowych. Wicemarszałek Wojciech Kozak uczestniczył w inauguracji działalności centrum. Placówka jest w stanie jednorazowo przyjąć ok. 70-80 osób. Posiada 6 sal operacyjnych, a także pokoje do prowadzenia intensywnej terapii medycznej i do opieki pooperacyjnej. Otwarte dzisiaj centrum spełnia standardy unijne typu Trauma Center, co jest równoznaczne z wielospecjalistycznym i szybkim leczeniem oraz zrealizowaniem wszystkich wymogów ustawy o ratownictwie medycznym. Sprzęt medyczny, w który wyposażona jest placówka to również najnowocześniejsze urządzenia i pomieszczenia, m.in. komora hiperbaryczna do leczenia ciężkich oparzeń i zatruć tlenkiem węgla. Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 73 mln zł.
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności