Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W dniu 25 czerwca 2013 r. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zorganizował w Krakowie kolejną Naradę Pełnomocników ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów Burmistrzów, Prezydentów Miast do realizacji celów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Uczestników narady powitał Dariusz Madera, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu uchybień, jakie najczęściej są stwierdzane podczas kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w gminach oraz wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych („korkowego”). Podczas narady omówiono także zagadnienia dotyczące finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Prelegentami spotkania byli zaproszeni przedstawiciele z Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie i Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności