logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE
Dnia 12 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego, organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawach zdrowia. Przedmiotem spotkania był stan bezpieczeństwa sanitarnego w podmiotach leczniczych. Posiedzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, podkreślił jakie znaczenie dla organu tworzącego ma stan bezpieczeństwa sanitarnego w podległych podmiotach leczniczych. Stan bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi – przedstawiła Małgorzata Bała, Z-ca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zwróciła uwagę, że wzrasta liczba bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni i traktów porodowych dostosowanych do obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Termin dostosowania mija 31 grudnia 2016 roku, w związku z tym w obliczu zakresu wymaganych prac i wysokich kosztów, jest to krótki przedział czasowy. Z perspektywy publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych, Barbara Bulanowska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, przedstawiła Kontraktowanie i finansowanie usług medycznych w kontekście spełniania warunków przez świadczeniodawców. W swoim wystąpieniu podkreśliła widoczne pozytywne tendencje dotyczące poprawy posiadanych przez podmioty lecznicze zasobów infrastrukturalnych, co wpływa na podniesie komfortu i jakości udzielanych świadczeń. W dyskusji, którą poprowadził Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, podnoszono istotne kwestie dotyczące faktu, że podmioty, których stan odpowiada wymaganym przepisom, to jednostki nowe, wąsko specjalistyczne, udzielające świadczeń w trybie jednodniowym, a więc podmioty małe i stosunkowo proste do przystosowania. Natomiast do obowiązujących standardów w dalszym ciągu nie są dostosowane podmioty duże, wielospecjalistyczne o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Małopolsce, co w zasadniczy sposób wiąże się z koniecznością realizacji pilnych działań modernizacyjnych oraz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
Marzec 2020
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

TAGI

Polityka prywatności