Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

W dniu 11 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Wieloletnich Programów Wojewódzkich tj.: Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 wraz z gronem ekspertów.

Zespół, który został powołany Zarządzeniem Marszałka składa się ze specjalistów ds. uzależnień, którzy czynnie zaangażowani są w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego.

Spotkanie, które dotyczyło profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, zostało zorganizowane i poprowadzone w formie warsztatów przez panią Małgorzatę Nowobilską – Stanios, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz panią Ewę Piskorz, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie. Podczas spotkania, Zespół Zadaniowy wraz z ekspertami wypracował propozycje celów operacyjnych  oraz  zadań, które zostaną uwzględnione w nowych edycjach Programów w obszarze uzależnień.Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności