Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

25 pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej zakończyło pozytywnie zdanym egzaminem prawie półroczny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, dofinansowany przez Szwajcarów. Pielęgniarki poszerzały wiedzę, jak skutecznie organizować opiekę nad osobami o różnych typach długotrwałych schorzeń, rozmawiały również o dylematach etycznych oraz poznały zasady efektywnej komunikacji z pacjentami.

Wykwalifikowanego personelu medycznego  w Małopolsce przybywa , w październiku zakończył się dofinansowany także ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Województwa Małopolskiego kurs w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, który ukończyło 28 uczestniczek. Na kolejnych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych kształci się jeszcze blisko 80 pielęgniarek.

Kursy odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie DPS-ów w zakresie personelu wykwalifikowanego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa psychiatrycznego. W Małopolsce działa 27 domów pomocy dla osób przewlekle somatycznie chorych, 23 zajmujące się osobami w podeszłym wieku oraz 1 dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Łącznie przebywa w nich blisko 3300 osób, a kolejne nadal czekają na miejsce. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w domach pomocy społecznej będzie się regularnie zwiększać.

W regionie działa też 27 domów pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, które dysponują miejscami dla ponad 2780 podopiecznych, a mimo to kolejka oczekujących na miejsce wciąż się wydłuża. - Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” odpowiada i na tę potrzebę - komentuje Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Rafał Barański. - Dzięki dofinansowaniu prac budowlanych i remontowych w domach pomocy społecznej przy ulicy Krakowskiej i Łanowej w Krakowie oraz w Nowodworzu powstanie w Małopolsce łącznie 122 nowych miejsc pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Więcej informacji o projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na stronie internetowej www.sppw.rops.krakow.pl

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności