Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Z okazji 50-lecia działalności oddziału dyrekcja szpitala zorganizowała uroczystą konferencję. Jubileusz był okazją do podsumowania minionego półwiecza i dyskusji o kierunkach rozwoju psychiatrii dziecięcej. Zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani medalem im. prof. Macieja Jakubowskiego. Wicemarszałek Wojciech Kozak przekazał organizatorom list gratulacyjny od marszałka Sowy oraz wręczył dyrektorowi Stanisławowi Stępniewskiemu Medal Województwa Małopolskiego.

Oddział psychiatrii dziecięcej w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika zapewnia ciągłą, kompleksową, wszechstronną opiekę w wielu formach: poprzez leczenie stacjonarne, dzienne, ambulatoryjne, terapię indywidualną, grupową, rodzinną, społeczność terapeutyczną, inne.  Ośrodek ma doświadczenie w leczeniu małych dzieci, diagnozowaniu i leczeniu całościowych zaburzeń rozwoju, m.in. autyzmu. Specjalizuje się w leczeniu dzieci w wieku szkolnym, cierpiących na ADHD i całe spektrum zaburzeń z kręgu zaburzeń zachowania oraz zespół Aspergera. Tutaj trafiają także dzieci i młodzież z zaburzeniami odżywiania - głównie z jadłowstrętem psychicznym. Oddział całodobowy liczy 20 łóżek, na oddziale dziennym może przebywać 25 pacjentów. Oprócz tego działa poradnia zdrowia psychicznego, w której leczeni są pacjenci do 18 roku życia.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności