Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień 26-27.10.2017r.

Trwa narada dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Małopolski zorganizowana w dniach 26-27 października br. przez Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego
p. Małgorzatą Nowobilską - Stanios. Dzisiejsze warsztaty poprowadzone przez Eksperta oraz specjalistów z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii są doskonałą okazją do zdobycia umiejętności przygotowania diagnozy lokalnej, która jest podstawą do konstruowania programów przeciwdziałania narkomanii. Konsekwencją dobrze przygotowanej diagnozy oraz sformułowania celów jest m.in adekwatny dobór programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach.

W drugim dniu warsztatów przedstawiciele poradni Monar przedstawiają najświeższe informacje odnośnie rynku nowych substancji psychoaktywnych, ich użytkownikach, dostępnych możliwościach i formach leczenia/terapii.

 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności