Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dziś dokonano otwarcia mieszkań terapeutycznych dla Małopolskich pacjentów leczących się w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanym W ramach inwestycji wykonano 4 mieszkania terapeutyczne wraz z aneksami kuchennymi i węzłami sanitarnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 143 m2 na poziomie parteru w budynku mieszkalno - administracyjnym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Pacjenci w trakcie leczenia stacjonarnego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będą przygotowywani do funkcjonowania w warunkach zbliżonych do domowych w zaadaptowanych na ten cel „Mieszkaniach terapeutycznych”. Pacjent pod nadzorem terapeuty zajęciowego lub/i fizjoterapeuty będzie mógł ćwiczyć w przedmiotowych Mieszkaniach wykonywanie podstawowych czynności z zakresu samoobsługi, przygotowania posiłku, poruszania się w kuchni, łazience, pokoju, korzystania ze sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń (dostosowanych do niepełnosprawności). Zajęcia będą dostosowane do możliwości psycho- fizycznych leczonych rehabilitacyjnie pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Pacjent wypisany ze szpitala do domu dzięki zajęciom w „Mieszkaniach terapeutycznych„ nabędzie podstawowych umiejętności w zakresie wykonywania czynności codziennego życia oraz zdobędzie wiedzę, jak powinno wyglądać mieszkanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania: 331 310, 56 zł ( dot. robót budowlanych i wyposażenia mieszkań): UMWM - 135 000 zł PFRON - 136 900 zł środki własne Szpitala - 59 410,56 zł

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności