Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się konferencja pn.: „Wiele wymiarów FASD z perspektywy specjalistów” skierowana do lekarzy m.in. pediatrów, podstawowej opieki zdrowotnej, psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, kuratorów sądowych oraz pracowników środków adopcyjnych.

Wydarzenie zostało zainicjowane na podstawie porozumienia zawartego 30 września 2015 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Prezydentem Miasta Krakowa a Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego przedmiotem jest współpraca na rzecz organizacji konferencji dotyczących zagadnień związanych z występowaniem FASD.

Tegoroczna konferencja zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, w którym działa Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD, poruszyła szereg ważnych zagadnień począwszy od specyfiki używania alkoholu w Polsce, porównania światowych kryteriów diagnostycznych FASD, współwystępowania oraz różnicowania zaburzeń typu autyzm, ADHD, FASD, profilu szeregu zaburzeń neuropsychologicznych dziecka, zaburzeń funkcji językowych, rehabilitacji, a kończąc na wyzwaniach rodzin, w tym adopcyjnych w obliczu występujących zaburzeń rozwojowych u dzieci. Zaproszeni eksperci oraz specjaliści jednoznacznie podkreślili, iż nawet niewielka ilość alkoholu może mieć szkodliwe skutki, dlatego w ciąży zalecana jest całkowita abstynencja, gdyż w każdym trymestrze ciąży mogą wystąpić specyficzne skutki spożywania alkoholu dla dziecka. Co warto podkreślić, zaleca się także abstynencję w okresie planowania ciąży.

Wydarzenie stanowiło kolejny element działań w zakresie podnoszenia kompetencji służb medycznych i społecznych w zakresie problematyki FASD oraz ważny element w toczącej się dyskusji na temat sposobów pomocy dzieciom z FASD, ich rodzicom i opiekunom.

 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności