logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

W dniu 27 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Posiedzenie otworzyła Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania zapoznano uczestników ze zrealizowanymi zadaniami Województwa Małopolskiego za rok 2016 z Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020, z podjętymi działaniami w 2017 r przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie oraz zwrócono uwagę na ważność integracji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień na poziomie gmin. Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z obecnie trwającymi pracami Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz zgłaszanymi postulatami.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień. Spotkania stanowią doskonałą okazję do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w regionie.

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

TAGI

24 października 2019;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2019;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2019;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Polityka prywatności