Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach 4-5 grudnia 2017 r. odbywa się w Zakopanem szkolenie pn.: „Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi”, które jest organizowane przez P. Małgorzatę Nowobilską-Stanios, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Jest ono odpowiedzią na zgłaszane w poprzednich latach zapotrzebowania ze strony gmin Małopolski. Uczestnikami warsztatów są osoby oddelegowane z gmin, w tym także Pełnomocnicy Gminni ds Uzależnień oraz członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie prowadzą P. Robert Rejniak oraz P. Wojciech Chmielewski - terapeuci motywujący z Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi Dialogu Motywującego, a także uczestniczyć w częściach warsztatowych, które są okazją do nabycia umiejętności technik stosowanych w dialogu.

Dialog Motywujący jest bardzo powszechną i skuteczną metodą pracy z ludźmi. Uwzględnia etapy procesu zmiany, pozwala omijać opór, a także wydobywa zasoby klienta zwiększając szansę na skuteczność jego działań.

 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności